Wales Biodiversity Partnership

Archif Cyfarfodydd y Grŵp Llywio

GLI 19 Abertawe Chwefror 2013

GLI 19 Cofnodion (pdf)
GLI 19 Bapurau (pdf)

GLI18 Bangor Tachwedd 2012

GLI 18 Cofnodion (doc)
GLI 18 Bapurau (pdf)

GLI 17 Aberystwyth Gorffennaf 2012

GLI 17 Cofnodian (doc)
GLI 17 Bapurau (pdf)

GLI 16 Casnewydd Chwefror 2012

GLI 16 Bapurau (pdf)
GLI 16 Cofnodian (doc)

GLI 15 Wrecsam Tachwedd 2011

Bapurau GLI 15 (pdf)

Cofnodian GLI15 Tachwedd 2011 (doc)

GLI 14 Aberystwyth Gorffennaf 2011

GLI 14 Bapurau (pdf)

GLI 14 Cofnodian (pdf)

GLI13 Caerdydd Chwefror 2011

GLI 13 Bapurau (pdf)

GLI 13 Cofnodian (pdf)

GLI12 Bangor Tachwedd 2010

GLI 12 Bapurau (pdf)

GLI 12 Cofnodian (pdf)