Wales Biodiversity Partnership

Busnes

Mae byd busnes yn dibynnu ar fioamrywiaeth. Mae’n helpu i sefydlogi’r hinsawdd a chyflenwi aer a dŵr glân, gwasanaethau sy’n hanfodol ar gyfer amgylchedd gweithredu sefydlog. Mae’n darparu deunyddiau crai, technoleg a chyfleoedd busnes. Mae llawer o resymau pam y dylai busnesau ymgysylltu â bioamrywiaeth yn cynnwys cydymffurfio â’r gyfraith, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, gwella enw da a chadw staff.

Mae cwmni datrysiadau effeithlonrwydd ynni Anesco wedi ymuno â'r RSPB ar brosiect sy'n anelu at wella bioamrywiaeth ffermydd haul.

Llun © Anesco