Wales Biodiversity Partnership

Cadeiryddion y Grŵp Ecosystem

Mae’r Grŵp yn cynnwys cadeiryddion y naw grŵp ecosystem, grŵp arbenigol ar rywogaethau a’r grŵp rhywogaethau estron goresgynnol. Mae’r grŵp yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i gyfnewid profiadau, arferion gorau, trafod cyfleoedd ar gyfer gweithio ar y cyd, codi materion a chytuno ar gamau gweithredu ar gyfer grwpiau perthnasol.

Mae’r grŵp yn cael ei gadeirio gan Matthew Quinn, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Llywodraeth Cymru.