Wales Biodiversity Partnership

Canolfannau Cofnodion Lleol

Mae pedair Canolfan Cofnodion Lleol yma yng Nghymru, ac mae pob un yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol cyntaf o’i fath yn y DU. Mae’r Canolfannau hyn yn adlewyrchu pa mor bwysig yw arsylwi ar fywyd gwyllt a’i gofnodi, a chreu cofnodion yw’r man cychwyn ar gyfer unrhyw ddata. Mae’r Canolfannau wedyn yn cyfuno’r cofnodion unigol mewn cronfa ddata ganolog, gan ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o’r amgylchedd rydym yn byw ynddo a dylanwadu ar benderfyniadau lleol.

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Prydain (NBN)

Cynlluniwyd gwefan y Rhwydwaith Bioamrywiaeth i ategu’r rhwydwaith Canolfannau Cofnodion Lleol a darparu canolbwynt ar gyfer pob gwaith cofnodi. Gallwch ddefnyddio’r wefan hon i weld map dosbarthiad rhywogaethau, er enghraifft mapiau dosbarthiad holl rywogaethau blaenoriaeth Cymru. Mae’r ychwanegiadau diweddaraf yn cynnwys cofnodion cennau Cymreig.