Wales Biodiversity Partnership

Cofnodi bywyd gwyllt

Gallwch gyfrannu at bob math o arolygon bywyd gwyllt ar hyd a lled y DU, boed eich diddordeb mewn pryfed, planhigion, amlusgiaid, amffibiaid, adar neu famaliaid.Mae modd creu cofnodion defnyddiol heb wybodaeth arbenigol. Os nad ydych chi’n berffaith sicr o ryw rywogaeth arbennig, gall eich Canolfan Cofnodion Lleol eich rhoi ar ben ffordd gydag arbenigwr lleol. Mae Canolfannau Cofnodion Lleol yn falch o dderbyn cofnodion am bob rhywogaeth,waeth pa mor gyffredin ydynt. 

Cofnodi bywyd gwyllt

Cyrsiau Ecoleg ac Adnabod Bywyd Gwyllt


Mae nifer o sefydliadau yng Nghymru yn cyflwyno hyfforddiant ecolegol. Mae’r cyrsiau’n berthnasol i ddatblygiad proffesiynol a diddordeb personol. I gael mwy o wybodaeth cliciwch ar y cysylltau.


Prifysgol Aberystwyth; Fferm Denmark

Field Studies Council; Ymddiriedolaeth Natur Gwent; CIEEM Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru;

Cyrsiau Gwylwyr Bywyd Gwyllt Cymru, Coleg Sir Benfro; Plas Tan y Bwlch

Prifysgol Abertawe; Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Helfa Coed Hynafol

Mae coed hynafol yn greiriau byw eithriadol o hen sy’n deffro ymdeimlad o ryfeddod a dirgelwch ynom. Cronfa ddata fyw o goed hynafol yw’r Helfa Coed Hynafol. Cafodd ei rhoi ar waith yn 2004, a hyd yn hyn mae wedi cofnodi mwy na 100,000 ledled y DU. Gellir defnyddio’r wybodaeth a gofnodir yn lleol neu’n genedlaethol er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd coed, hyrwyddo’u gwerth ac annog eu cadwraeth. I ddod o hyd i fanylion am goed hynafol ger eich cartref neu lefydd rydych yn mynd am dro iddynt yn aml, defnyddiwch y Map Coed Hynafol

Mae yna lawer o goed hynafol rhyfeddol i’w darganfod a’u cofnodi o hyd. Os gwelwch goeden sydd ddim ar y map, gallwch ei hychwanegu a llwytho llun i fyny yn ogystal. Mae’r gronfa’n tyfu’n barhaus, a bydd yn rhoi gwell syniad inni faint o goed hynafol sydd i’w cael ar draws y DU. Eu cofnodi yw’r cam cyntaf tuag at eu diogelu a’u gwarchod.