Wales Biodiversity Partnership

Conwy

Anne Butler

Swyddog Prosiectau Bioamrywiaeth

Mae amrywiaeth cyfoethog eithriadol o gynefinoedd i'w gweld ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn rhedeg o glogwyni arfordirol a thraethau i ddyffrynnoedd cysgodol a rhostir agored. Mae buddiant gwarchod natur yr ardal yn sylweddol ac mae'n cynnwys llawer o nodweddion pwysig fel ardaloedd o galchbalmant, coetiroedd, gwrychoedd, dolydd a thir pori, gwelyau cyrs, gweundir, pyllau a chynefinoedd aberol. Mae Conwy hefyd yn cynnal rhywogaethau prin a chlwyfadwy gan gynnwys rhai nad ydynt i'w cael yn unman arall yng Nghymru, fel y gwyfyn rhesog teg, ac eraill nad ydynt i'w cael yn unman arall yn y DU, fel Cotoneaster y Gogarth, sydd ond yn bodoli ar y Gogarth.

Cyhoeddwyd LBAP Conwy ym mis Mai 2003 ac mae'n cynnwys 4 Cynllun Gweithredu ar Gynefinoedd, 11 Cynllun Gweithredu ar Rywogaethau ac 1 Cynllun Gweithredu Pwnc. Mae tri chynllun arall i gael eu lansio'r haf hwn (Ymlusgiaid Daearol, Y Rugiar Ddu a'r Glesyn Serennog).

Cysylltwch â ni:

Conwy County Borough Council
Council Offices
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8AB

Ffôn: 01492 575123
Ebost
: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma


Conwy