Wales Biodiversity Partnership

Camau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Lleol i chi

Mae Partneriaethau Bioamrywiaeth Lleol yn bwysig iawn i fentrau bioamrywiaeth lleol ac yn hwyluso camau gweithredu lleol a chydgysylltiedig ar yr amgylchedd i wella lles ardaloedd lleol, gan adlewyrchu nodweddion lleol a gwerthoedd pobl leol a’u cymunedau. Mae Partneriaethau Bioamrywiaeth Lleol yn sicrhau bod blaenoriaethau Adran 42 a blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd ynghyd â blaenoriaethau lleol yn cael eu hintegreiddio mewn camau gweithredu effeithiol yn lleol. Mae gan Gymru rwydwaith cryf o gydgysylltwyr bioamrywiaeth, ecolegwyr a staff cefn gwlad cysylltiedig i helpu i ateb eich cwestiynau am fioamrywiaeth a chefn gwlad yn eich ardal.

Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i weld manylion cyswllt swyddogion bioamrywiaeth lleol Cymru.