Wales Biodiversity Partnership

Garddio bywyd gwyllt

Mae’r 15 miliwn o erddi sydd ym Mhrydain yn cyfateb i ardal sy’n fwy na’n holl Warchodfeydd Natur Cenedlaethol; gerddi yw’r bysedd gwyrdd sy’n ymestyn drwy’r dirwedd. Maen nhw’n fwy gwerthfawr fyth gan eu bod wedi’u trefnu’n rhwydweithiau o lecynnau glas, yn aml yn mynd i galon ein dinasoedd mwyaf, gan ffurfio ‘coridorau bywyd gwyllt’ y gall anifeiliaid a phlanhigion symud ar eu hyd.Rydym yn adnabyddus fel cenedl o arddwyr brwd. Gan eu bod ar garreg y drws cefn, dyma’r agosaf y gallwn fod at fyd natur.

Bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i ddenu gwenyn, adar a gloÿnnod byw i’ch gardd.A chofiwch, mae peillio’n gwbl hanfodol ac yn rhywbeth y mae natur yn ei roi am ddim … ychwanegwch dipyn o liw a rhoi help llaw i fywyd gwyllt!

Awgrymiadau garddio bywyd gwyllt

Awgrymiadau garddio bywyd gwyllt

Awgrymiadau garddio bywyd gwyllt

Garddio er lles glöynnod byw

Garddio er lles glöynnod byw

Garddio er lles glöynnod byw

Pyllau bywyd gwyllt

Pyllau bywyd gwyllt

Pyllau bywyd gwyllt