Wales Biodiversity Partnership

Grŵp Ymgynghorol Morgannwg

Mae partneriaethau bioamrywiaeth lleol y De yn cyfarfod â phartneriaid strategol rhanbarthol i ddatblygu prosiectau bioamrywiaeth, cronni arbenigedd, cyfnewid syniadau a chynnal cyfathrebu a rhwydweithio da ledled y De. Mae Grŵp Gweithredu ar Fioamrywiaeth Morgannwg yn cwmpasu siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili a Merthyr Tudful.