Wales Biodiversity Partnership

Grŵp Ymgynghorol Bioamrywiaeth Gwent Fwyaf

Mae partneriaethau bioamrywiaeth lleol y De-ddwyrain yn cyfarfod â phartneriaid strategol rhanbarthol i ddatblygu prosiectau bioamrywiaeth, cronni arbenigedd, cyfnewid syniadau a chynnal cyfathrebu a rhwydweithio da ledled y De. Mae’r Grŵp hwn yn cwmpasu ardaloedd Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.