Wales Biodiversity Partnership

Powys

Mae Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Powys yn offeryn hanfodol bwysig i nodi cyfleoedd i warchod bywyd gwyllt y sir yn ei holl amrywiaeth gyfoethog, ond ni fydd yn gweithio heb gyfranogiad tirfeddianwyr, gwleidyddion a swyddogion penderfyniadau eraill. (Iolo Williams).

Mae'r cynllun yn ddogfen waith, fydd yn cael ei hadolygu'n rheolaidd ac mae modd ychwanegu cynlluniau newydd pan fo angen. Bydd yr adolygiad yn cynnwys archwiliad bioamrywiaeth bob pum mlynedd ac adroddiad gwaith blynyddol ar yr hyn a gyflawnwyd.

O fewn y LBAP Powys mae 16 Cynllun Gweithredu ar Gynefinoedd a 28 Cynllun Gweithredu ar Rywogaethau. Mae amrywiol rywogaethau blaenoriaethol BAP y DU yn cynnwys: yr herlyn, y wangen, yr ehedydd, aderyn y bwn, cimwch yr afon crafanc wen, y troellwr mawr, ehedydd y coed, y fadfall ddŵr gribog, llygoden bengron y dŵr a'r pathew; i enwi ond ychydig. Ym Mhowys mae llawer o rywogaethau blaenoriaethol BAP y DU a Rhywogaethau sy'n Achosi Pryder Cadwraethol i'w cael.

Cysylltwch â ni:

Cyngor Sir Powys
Y Gwalia
Ithon Road
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6AA

Ffôn: 01597 826000
Ebost: [email protected]
Gwefan: clicwch yma


Powys