Wales Biodiversity Partnership

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd-ddwyrain Cymru

Mae Rhwydwaith Bioamrywiaeth y Gogledd-ddwyrain yn cwmpasu gweithredu dros fioamrywiaeth yn siroedd Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae’r rhwydwaith yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, sefydliadau cadwraeth, cyrff statudol, tirfeddianwyr a gwirfoddolwyr y Gogledd-ddwyrain er mwyn gwarchod a gwella ein treftadaeth naturiol gyfoethog. Mae’r rhwydwaith yn cyfarfod bob chwe mis i drafod prosiectau a rhannu syniadau ac arbenigedd.