Wales Biodiversity Partnership

Ymgynghoriadau

Mae angen gweithio mewn partneriaeth er mwyn datblygun cynlluniau a pholisiau amgylcheddol, a chyfraniad gan amrywiaeth eang o sefydliadau er mwyn sicrhau dull cytbwys.

Mae’r dolenni ar y chwith yn amlinellu’r ymgynghoriadau amgylcheddol a chynllunio presennol a gwybodaeth am ymgynghoriadau blaenorol.