Cyfle i Ddarganfod Natur yn eich Gardd yn ystod Wythnos Natur Cymru! 30 Mai – 7 Mehefin

Beth am gysylltu â’r natur sydd ar garreg eich drws! Mae gerddi, bach a mawr, yn lleoedd ardderchog i bob math o blanhigion ac anifeiliaid. Eleni, mae Wythnos Natur Cymru yn cael ei neilltuo i natur yn ein gerddi - ac mae angen eich help arnom!

Rydym eisiau ichi rannu'r adegau pan fyddwch yn sylwi ar yr amrywiaeth ryfeddol o adar, planhigion brodorol, gwenyn a chwilod sy'n rhannu eich gardd. Efallai y byddwch yn ddigon lwcus i gael ymweliad gan ddraenog! Ac wrth gwrs, gallwch ymuno hefyd os nad oes gennych ardd drwy sylwi ar natur o'ch ffenestr.

Bydd ein cymuned o arbenigwyr wrth law drwy gydol Wythnos Natur Cymru i ateb eich cwestiynau ac i roi cynghorion ar sut i wneud eich gardd yn atyniadol i fywyd gwyllt ac i'ch helpu i gofnodi’r hyn ydych yn ei weld, i greu gwell darlun o'n cymdogion ym myd natur.

Wythnos Natur Cymru 30 Mai-7 fed Mehefin

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy’r drws!I bob partner a chyfaill sydd wedi cefnogi ein Hwythnos Natur ddiweddar yng Nghymru – diolch o galon!

Mae eich Partneriaeth Natur Leol yma i helpu i hyrwyddo natur yn eich cymuned felly cysylltwch â ni heddiw!

Digwyddiadau

Eleni mae Wythnos Natur Cymru’n digwydd ar yr un pryd â’r canlynol - mwy fyth o reswm i ddathlu bywyd gwyllt Cymru!

Digwyddiadau Wythnos Natur Cymru Digwyddiadau Wythnos Natur Cymru Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Canolfan y Dechnoleg Amgen -Gweithgareddau Teulu

30 Diwrnod Gwyllt - 1 -30 Mehefin

Springwatch 26th Mai- 12th Mehefin


Llun © Vee Brannovic

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt