Wythnos Natur Cymru 1-9 fed Mehefin 2019

Ymunwch yn y dathliadau a darganfyddwch ein bywyd gwyllt gwych ni yng Nghymru!

Mae Wythnos Natur Cymru yn ddigwyddiad blynyddol sy'n llawn digwyddiadau'n ymwneud â bywyd gwyllt.

Cwm Rhaeadr - NRW_

Archwilio, Darganfod a Dathlu Wythnos Natur Cymru!

Ymunwch â miloedd o bobl ledled Cymru mewn digwyddiadau cyhoeddus ar thema Bywyd Gwyllt a chael eich ysbrydoli gan fywyd gwyllt Cymru! Dewch i ddathlu’r amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt yng Nghymru. O adar a gwenyn yn ein gerddi, blodau alpaidd yn Eryri a dinasoedd adar y môr ar Sgomer - mae bywyd gwyllt Cymru yn drawiadol yn ei amrywiaeth. Mae digwyddiadau’n cael eu cynnal ym mhob cwr o Gymru o deithiau tywys natur, diwrnod cacwn, ffeiriau gwyrdd, gŵyl Mynd yn Wyllt, gweithgareddau ymarferol a chyngor ac anogaeth gan arbenigwyr lleol. Mae’r digwyddiadau’n addas i bob oed ac maent yn ffordd ardderchog o ddysgu am yr amgylchedd naturiol sydd ar garreg y drws a’i bwysigrwydd i’n lles.

Penyrallt-Farm

Digwyddiadau

Eleni mae Wythnos Natur Cymru’n digwydd ar yr un pryd â’r canlynol - mwy fyth o reswm i ddathlu bywyd gwyllt Cymru!

Wythnos Caru Mynwentydd 8 -16 fed Mehefin

Sul Ffermydd Agored – 10ed Mehefin

30 Diwrnod Gwyllt - 1 -30 Mehefin


Penyrallt Farm © Charles Sainsbury-Plaice

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt