Wales Biodiversity Partnership

Croeso i
Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

Mae gan Gymru gyfoeth o fywyd gwyllt ac amgylcheddau naturiol sy'n cynnal ac yn cyfoethogi ein bywydau. Gall pob un ohonom helpu i warchod a dathlu ein bioamrywiaeth drwy eich gweithgareddau fel sefydliadau, busnesau neu fel unigolyn.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am waith Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru gan gynnwys: camau gweithredu ac amcanion cenedlaethol a lleol; newyddion a digwyddiadau yn ymwneud â bioamrywiaeth; a sut gallwch chi helpu bioamrywiaeth.