Wales Biodiversity Partnership

Parc Genedlaethol Eryri

Dafydd Roberts

Uwch Ecolegydd

Mae Parc Cenedlaethol Eryri’n gyfystyr ag ardaloedd eang o ucheldiroedd gwyntog a chribau ond mae yno hefyd amrywiaeth o gynefinoedd naturiol a lled-naturiol ysbrydoledig. Mae llawer o’r rhain, ynghyd â’i rywogaethau, o bwysigrwydd rhyngwladol ac nid ydynt i’w cael yn unman arall yn y byd.

Daeth nifer o brosiectau o Fioamrywiaeth yn Eryri (Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Eryri) sy’n rhoi sylw i gadwraeth rhywogaethau, cyfoethogi cynefinoedd a chynyddu ymwybyddiaeth, e.e. caiff taflen newyddion i wirfoddolwyr ei chynhyrchu bob chwarter, cynhaliwyd arolygon rhywogaethau ar gyfer y gnocell werdd a llygod pengrwn y dŵr a gweithredwyd amryw brosiectau cynefinoedd glannau afonydd.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri hefyd yn gweithio gydag ac ochr yn ochr â chyrff ac unigolion niferus eraill i hyrwyddo gwarchod ei fioamrywiaeth unigryw, e.e. Grŵp Mamolion Glannau Afonydd Gogledd-orllewin Cymru ac arweiniadau Pysgota Cynaliadwy Gwynedd.

Cysylltwch â ni:Snowdonia National Park Authority

Swyddfa’r Parc
Penrhyndeudraeth
Gwynedd,
LL48 6LF

Ffôn:01766 772513
Ebost: Dafydd Roberts
Gwefan: Clicwch yma


Parc Genedlaethol Eryri