Croeso i

Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

Diweddaru COVID-19

Mae gan Gymru gyfoeth o fywyd gwyllt ac amgylcheddau naturiol sy'n cynnal ac yn cyfoethogi ein bywydau. Gall pob un ohonom helpu i warchod a dathlu ein bioamrywiaeth drwy eich gweithgareddau fel sefydliadau, busnesau neu fel unigolyn.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am waith Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru gan gynnwys: camau gweithredu ac amcanion cenedlaethol a lleol; newyddion a digwyddiadau yn ymwneud â bioamrywiaeth; a sut gallwch chi helpu bioamrywiaeth.

Rhywogaethau â blaenoriaeth Adran 7 yng Nghymru (pdf)

Cynefinoedd â blaenoriaeth Adran 7 yng Nghymru (pdf)

Rhywogaethau yng Nghymru

Mae gan Gymru dirwedd amrywiol a bioamrywiaeth a ffurfiwyd gan weithgaredd dyn dros ganrifoedd lawer.

darllenwch fwy

Helpu Bywyd Gwyllt

Stryd Draenogod

Mae draenogod angen eich help! Mae yna newyddion, ffeithiau ac awgrymiadau ar sut i wneud eich gardd yn fwy atyniadol i ddraenogod. Arwyddwch i fod yn bencampwr draenogod ac ymunwch efo 47569 o gynorthwywyr draenogod.

darllenwch fwy

Rhywogaethau yng Nghymru

Bioamrywiaeth yng Nghymru

Mae bioamrywiaeth yn rhywbeth arbennig a hygyrch. Os edrychwch ar ddarn o dir neu lecyn o ddŵr, bydd yn siŵr o fod yn ferw o fywyd.

darllenwch fwy

Bioamrywiaeth yng Nghymru

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Pryfed Peillio

Mae ugain y cant o arwynebedd cnwd y DU yn cynnwys cnydau sy'n ddibynnol ar beillwyr ac mae gwerth pryfed peillio i amaethyddiaeth y DU yn fwy na £690,000,000 y flwyddyn.

darllenwch fwy

Wythnos Natur Cymru - NRW

Chwilio am syniadau i helpu bywyd gwyllt?

Mae'n rhyfeddol o hawdd gwneud rhywbeth i helpu bywyd gwyllt. Gall ychydig o gamau bach wneud gwahaniaeth mawr.
Gwneud Lle i Fyd Natur

darllenwch fwy


Rhywogaethau yng Nghymru

Mae gan Gymru dirwedd amrywiol a bioamrywiaeth a ffurfiwyd gan weithgaredd dyn dros ganrifoedd lawer.

darllenwch fwy

Rhywogaethau yng Nghymru

Helpu Bywyd Gwyllt

Stryd Draenogod

Mae draenogod angen eich help! Mae yna newyddion, ffeithiau ac awgrymiadau ar sut i wneud eich gardd yn fwy atyniadol i ddraenogod. Arwyddwch i fod yn bencampwr draenogod ac ymunwch efo 47569 o gynorthwywyr draenogod.

darllenwch fwy

Bioamrywiaeth yng Nghymru

Mae bioamrywiaeth yn rhywbeth arbennig a hygyrch. Os edrychwch ar ddarn o dir neu lecyn o ddŵr, bydd yn siŵr o fod yn ferw o fywyd.

darllenwch fwy

Bioamrywiaeth yng Nghymru

Wythnos Natur Cymru - NRW

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Pryfed Peillio

Mae ugain y cant o arwynebedd cnwd y DU yn cynnwys cnydau sy'n ddibynnol ar beillwyr ac mae gwerth pryfed peillio i amaethyddiaeth y DU yn fwy na £690,000,000 y flwyddyn.

darllenwch fwy

Rhywogaethau yng Nghymru

Mae gan Gymru dirwedd amrywiol a bioamrywiaeth a ffurfiwyd gan weithgaredd dyn dros ganrifoedd lawer.

darllenwch fwy

Rhywogaethau yng Nghymru

Stryd Draenogod

Mae draenogod angen eich help! Mae yna newyddion, ffeithiau ac awgrymiadau ar sut i wneud eich gardd yn fwy atyniadol i ddraenogod. Arwyddwch i fod yn bencampwr draenogod ac ymunwch efo 47569 o gynorthwywyr draenogod.

darllenwch fwy

Helpu Bywyd Gwyllt

Bioamrywiaeth yng Nghymru

Mae bioamrywiaeth yn rhywbeth arbennig a hygyrch. Os edrychwch ar ddarn o dir neu lecyn o ddŵr, bydd yn siŵr o fod yn ferw o fywyd.

darllenwch fwy

Bioamrywiaeth yng Nghymru

Chwilio am syniadau i helpu bywyd gwyllt?

Mae'n rhyfeddol o hawdd gwneud rhywbeth i helpu bywyd gwyllt. Gall ychydig o gamau bach wneud gwahaniaeth mawr.
Gwneud Lle i Fyd Natur

darllenwch fwy


Wythnos Natur Cymru - NRW

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Pryfed Peillio

Mae ugain y cant o arwynebedd cnwd y DU yn cynnwys cnydau sy'n ddibynnol ar beillwyr ac mae gwerth pryfed peillio i amaethyddiaeth y DU yn fwy na £690,000,000 y flwyddyn.

darllenwch fwy

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt